Augšupielādējiet trūkstošu bukletu

Euroaptieka buklets - 03.04.2018. - 01.05.2018. - lpp. 13 - VAIRS NAV SPĒKĀ

Euroaptieka buklets - 03.04.2018. - 01.05.2018. - lpp. 13 - VAIRS NAV SPĒKĀ

1 ... 13 ... 29
Euroaptieka buklets - 03.04.2018. - 01.05.2018.. 13. lapa.
1 ... 13 ... 29

Pārlūkojiet šo Euroaptieka bukletu, kas derīgs no 03.04.2018. līdz 01.05.2018., lai iepazītos ar jaunākajiem piedāvājumiem. Šīs akciju bukleta 28 lapās jūs atradīsiet labākās preces no kategorijas Medikamenti. Ja vēlaties ietaupīt jau nākamā Euroaptieka veikala apmeklējuma laikā, noteikti izskatiet visu bukletu no 1. līdz 28. lappusei. Ja vēlaties iepirkties gudri un ietaupīt naudu, kad nākamreiz dosieties uz Euroaptieka veikalu, nepalaidiet garām bukletu, kas piedāvā daudz izdevīgu cenu un brīnišķīgu atlaižu. Apmeklējiet Mans Buklets katru dienu, lai nepalaistu garām lieliskas akcijas, ko piedāvā jūsu iecienītie mazumtirgotāji.

 
TAVAM VEDERAM CENA, SAKOT NO 239 8-15% Espumisan EUR BEZRECEPSU ZALES wmikstis kapsulas pehmekapslid Simeticonum PRET VEDERA UZPŪŠANOS ESPUMISAN Simeticonum 40 mg mikstās kapsulas, N 25 2,39 EUR un N 50 4,59 EUR 6.99 Essencikaps 50 minkty kapsuly miksto kapsul pehmekag EUR UZTURA BAGATINATAJS Espumisan kapsulas lieto gäzu uzkräšanās kungi un zarnu trakta izraisitu sudzibu simptomatiskai ärste- šanai. Berniem no 6 gadu vecuma, pusaudžiem un pieaugušajiem pa 2 kapsuläm 3-4 reizes diena. Уменьшает симптомы, связанные с повышенным накоплением газов (вздутия живота). Доза: мла- денцам и детям до 6 лет-согласно инструкции по пользованию: взрослым и детям от 6 лет по 2 каn- сулы 3-4 раза в день. AKNĀM ESSENCIKAPS ar fosfolipidiem, 300 mg kapsulas, N 50 BERLIN-CHEMIE MENARINI Viena kapsula satur 300 mg fosfolipidus. Lietošana: 2 kapsulas esanas laika no 2 Tidz 3 reizem diena. Одна капсула содержит 300 мг эссенциальных фосфолипидов. Использование: от 2 до 3 раз в день по 2 капсулы во время еды. Reklmdeves. SIA Berin-Chemie/Menerini Bati Bauskas ela 58a-605, Riga LV-I1004. Tar 67103210 UZMANTGI ZLASIET LIETOSANAS INSTRUKCLU! KO NSULTEJIETIES AR ARSTU VAIFARMACEITU PAR ZALU LIETOSANU BIMATEHO nsoNTTEHCTPMLOrOrMEHEHAOPOKOHEynTUPTECBPANOMaTIAPHALESTOMrEPEAPMEHEHMBH MEKAMEHTA Relamdeves: SA JELGAVFARM UZTURA BAGATINATĀJS NEAIZSTÃJ PILNVERTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITIGA VESELĪBAI! БиологичеСкИАКТивНАЯ пищЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СВАЛАНСИВОВАННОЕ ПИТАНИЕ CENA, SAKOT NO -20% 399 Antiflat 41,2 mg/ml Jogurt Vivo EUR Jogurt BABYdrops UZTURA BAGATINATAJS ZARNU MIKROFLORAI JOGURT VIVO kapsulas, N 15 5,99-EUR 4,79 EUR VIVO kapsulas, N 30 10,49-EUR 8,39 EUR KID košlājamās tabletes, N 15 6,99 EUR 5,59 EUR BABY DROPSTM pilieni zīdainiem, 10 ml 12,99EUR 10,39 EUR PRET VEDERA PŪŠANOS ANTIFLAT Simeticonum 42 mg košläjamäs tabletes, N 50 3,99 EUR 50 ml suspensija 5.39 EUR Jogurt KID Antiflat 42 mg Novêrs gäzu veidošanos un vědera půšanos. Košla jamás tabletes lieto pa 1-2 tabletěm edienreižu laika vai pěc tăm. Suspensija ipaši pieměrota zidainiem un maziem berniem. Устраняет образование газов и вздутие живота. Жевательные таблетки: по 1-2 таблетки во время или после еды. Суспензия особенно подходит для младенцев и маленьких детей. Jogurt Babydrops pilieni zidainiem. Jogurt VIVO pieaugušajiem pa 1 kapsulai 2 reizes diena ešanas laika. Jogurt KID košlajamās tabletes bérniem no 3 gadu vecuma 1 tablete dienä. Jogurt VIVO 1 капсула содержит 2 миллиарда жиз- неспособных бактерии, 2 раза в день во время еды. Jogurt KID для детей от 3 лет по 1 таблетке. Babydrops kапли для детей с рождения до 3 лет. GEROTDLANNACH OlainFarm Reamdeveis GL PHARMA UZMANTGI IZLASIET LIETOSANAS INSTRUKCLU! KONSULTEJIETIES AR ARSTUVAI FARMACEITU PAR ZALU LIETOSANU! BMMATEnHO rPoNTTEHCTPY noroiMEHEHIOIPGOHCYnTUPTEC CBPANOM niGAPMALEBTON TEPEATOMEHEICM MERAICAMETA ZALU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBA|!UZTURA BAGATINĀTÄJS NEAIZSTAJ PILNVERTIGU UN SABALANSETU UZTURU БиологичЕСки АКТИВНАЯ пищЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ PRET DEDZINĀŠANU KUNGI RANIGAST Ranitidinum, 150 mg apvalkotās tabletes, N 10 3209 159 EUR EUR BEZRECEPŠU ZALES BEZRECEPSU ZALES Panzilan 20 mg gastroresistentsed tabletid/skrandyje neirios tabletés/zarnds skistošds tabletes Pantopracolum 14 tableti/tablediy/tabletes Atri samazina dedzināšanu uz ilgulaiku! Ranitidins, kas ir Ranigast aktiva viela, nomác sälsskä bes sekreciju kungi. Zalu iedarbibas säkums ir ätrs. Vienas tabletes Omg iedarbiba ir 12 stundas. Paredzets simptomatiskai kun- ga darbibas traucejumu nověršanai, kas nav saistīti ar organisku kunga un zarnu trakta slimibu: dispepsija. dedzinašanas sajuta, paaugstināts kunga skabes dau- dzums. Deva: pieaugušajiem un berniem, kas vecaki par Ranigast Ranigastis.n PRET DEDZINĀŠANU KUŅGI PANZILAN Pantoprazolum 20 mg zarnās škistošās tabletes, N 14 16 gadiem, 1 tablete dienä. 10 Mazina dedzinašanas vai spiediena sajutu aiz krüšu kaula un skåbu garšu mute. Simptomi var mazināties jau pirmaja terapijas diena. 24 stundu iedarbiba. Lietošana: 1 tablete diena pirms ešanas Избавляет от изжоги и кислого чувства во рту. Симптомы могут уменшится в первый день лече- ния. Применение: 1 таблетка в день до еды Быстро уменьшает изжогу на долгоге время! Ра- нитидин подавляет секрецию соляной кислоты в желудке. Быстрое начало действия. Одна таблетка действует 12 часов. Показан для симптоматического лечения желу дочных проблем, таких как: диспепсия, изжога повышенная кислотность желудка. Доза: взрослым и детям старше 16 лет по 1 таблетке в день. UZMANIGI IZLASIET LIETOSANAS INSTRUKCJU! KONSULTEJIETIES AR ARSTU VAI FARMACEITU PAR ZALU LIETOŠANU! внимАТЕЛьно прочтитеинструкцио по приМЕНЕнлораконсул.тируитесь сврдчом иплФАРМАLEBTам геред примЕНЕНЛЕЧ МЕДИАМЕНТА Reamdevejs ZPOLPHARMASA ale Latva Rekiamdeves SIA GL Pharma Riga UZMANTGI IZLASIET LIETOSANAS INSTRUKCIJU! KO NSULTEJIETIES AR ARSTU VAIFARMACEITU PAR ZALU LIETOSANU! BHMMATEHO rpoNTTEHCTPyKLOnopuMEHEHAOPOKOHCnTpyTEC CBPAHOMniAMALESTOM rEPEArPHEHEHIEH MEDAKAMEHTA ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI! ZALU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI! 20% 259 LTDZ EUR Himalara Himalava Mezym UZTURA BAGATINATA JS 8EZRECEPŠU ZALES Liv.52 Chyavanaprasha 10000 V HIMALAYA CHYAVANAPRASHA 500 g pulveris HIMALAYA LIV.52* tabletes, N 100 HIMALAYA CYSTONETM tabletes, N 100 ENZIMU AIZSTAJTERAPIJA MEZYM 10 00 V Pancreatis pulvis zarnās škīstošās tabletes, N 10 HIMALAYA CYSTONETM akmenlauzites sipolinu eks- trakts palidz urincelu un nieru normälai funkcionešanai Attirits mumijo pulveris palidz saglabåt urinizvad- sistemas veselibu. Rubijas saknes ekstrakts mazina urincelu obstrukciju CHYAVANPRASHA ir 100 % augu maisijums ar medu. HIMALAYA LIV.52 dzelonaina kapera saknes, parasta cigorina seklu un terminalijas mizas pulveris palidz uzlabot aknu darbibu. Dzelonaina kapera saknes un terminalijas mizas pulveris uzlabo apetiti. Kasijas seklu un Gallijas tamarika pulveris atbalsta organis ma fiziologisko attirišanäs funkciju Himalava Cystone Lieto gadījumos, kad ir aizkunga dziedzera gremoša- nas fermentu veidošanás un izdališanăs traucejumi Parasti ešanas laika lieto 2-4 tabletes. Применение: по 2-4 таблетки во время еды. NBERLIN-CHEMIE MENARINI Himalaya Reamdevějs SIA Berin-Chemie/Menarini Batic Bauskas iels 58a-605 Rige, LV-1004. Talr 67103210 SINCE I 9 3 0 UZMANIGI IZLASIET LIETOSANAS INSTRUKCIJU! KONSULTEJIETIES ARARSTU VAIFARMACEITUPAR ZALU LIETOSANU! BAMATEnHOreauTMTE HCToy O norouHEHEH1CncacnTPTEC C BPANOH naAPMALIERTOM NEPEA NPMMS-H-EM HEAKAMEHTA Reklämdevejs: SA ELV IM UZTURA BAGATINĀTĀJS NEAIZSTÃJ PILNVRTĪGU UN SABALANSETU UZTURU ZALU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI! пищевАя ДОБАВКАНЕ ЗАМЕНЯЕТ полноЦЕннОЕ и СБАЛАНнСИРОВАННОЕ питАНИЕ Atlaides un akcijas nesummějas. Akcijas spêka, kamer preces ir aptieka, Akcijas preču skaits ir ierobeżots. Komersantam ir tiesības grozit akcijas noteikumus bez iepriekšēja pazinojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informacija avizé un aptiekå nesakr it, lüdzam uzskatit cenas vai informaciju avize par drukas kjüdu. Ja akcijas preci aptieka neatrodat, lüdzam vaicat farmaceitam par lespěju to legãdaties vai tuvakas EUROAPTIEKAS adresi, kur šâda prece ir. Akcija speka no 03.04.2018. lidz 01.05.2018. 13

Euroaptieka bukleti

Populārākie bukleti