Douglas buklets 06.10.2017. - 28.02.2018. - VAIRS NAV SPĒKĀ

1 3 5 6 ... 68
1 3 5 6 ... 68
Pārlūkojiet Douglas akciju bukletu, kas ir spēkā no 06.10.2017. līdz 28.02.2018.. Spēkā esošās avīzes 68 lappusēs jūs atradīsiet labākās preces kategorijā Veselībai un skaistumam. Šī akcija piedāvā atlaides vairāk nekā 339 precēm, kas noteikti ir starp precēm, ko jūs regulāri pērkat. Ja vēlaties ietaupīt naudu, kad nākamreiz iepirksieties Douglas, neaizmirstiet izskatīt visu bukletu no 1. līdz 68. lappusei. Šajā lappusē jūs atradīsiet akcijas avokado, baltais, eiropa, gurķis, matu, super+, sviests; taču Douglas avīze piedāvā daudz citu atlaižu tādām precēm kā, piemēram, gucci. Ja gribat iepirkties gudri un ietaupīt ievērojamu daļu no budžeta, kas jums atvēlēts nākamajai iepirkšanās reizei jūsu iecienītajā Douglas veikalā, nepalaidiet garām šo avīzi, kas satur daudz lielisku cenu un atlaižu. Apmeklējiet vietni Mansbuklets.lv katru dienu, un jūsu nepalaidīsiet garām satriecošas akcijas, ko piedāvā jūsu iecienītie mazumtirgotāji.
mebaye Danglp klicnt! Musdienu pasaule, kas ir tik parpilna lietam un piedavajumiem, zimola laba reputacija un vards, kuram uzticas, ipaši, ja runajam par skalstumkopšanas nozari, Ir kluvusi seviški nozimiga. Mums ir patiess prieks, ka Douglas no neliela ziepju ražošanas uzņėmuma, ko talaja 1820. gada radija Džons Sarps Duglass, ir kluvis par vienu no Eiropa letekmigakajlem skalstumkopšanas nozares spēletajiem. Mes ropějamies par savu reputacju un, jo Tpaši, par klentu velmêm Tadel kompanija Douglas legulda batiskas investicljas tieši Douglas privată zimola produktu attistiba. Kas Isti ir privatle zimoll, kapec tie pêdějos desmit gados iegüst arvien nozimigaku lomu un ka mes varam piedavat visaugstakas kvalitates preces par Joti draudzigu cenu,-par to müsu pêtijuma. Mes labi apzinamies, ka bûtiska műsu darba sastāvdala ir personiska attieksme pret katru klientu un vina vajadzibam un izvélem. Un otrādi -měs gribam, lai musu darbinieki neškistu sveši un bezpersoniski, tapec piedavajam iepazities ar dažam personibam no müsu koman- das. Douglas meiteném skaistumkopšanas pasaule ir ikdiena, tapēc Skita interesanti uzzinãt, kuri ir tie produkti veikalu Douglas plauktos, pec kuriem vinu rokas pastiepjas visbiežāk. Mums ir tas prieks pazinot, ka klajä näkusi jauna sejas kopšanas produktu linija Douglas Focus, kas palidzès katrai sieveitei saglabat savu individualitäti un atrast piemèrotäkos kosmětikas lidzeklus. Divas jaukas damas testěja linijas produktus un ståsta par savu pieredzi un sajûtam. Soreiz neparastak palükojämies uz dzīves stilu un skaistumkopšanu no Seno Austru- mu zinašanu viedokla. Austrumos joprojām uz visu pasaulė notiekošo raugås piecu elementu sistéma. Gan lietas, gan parādibas, gan mës paši esam pakärtoti šiem elementiem: zemei, ugunij, üdenim, metälam un/vai kokam. Taja var iedzilinäties pamatigak, bet var ari viegli un radoši izmantot kä ideju harmoniskäkai džīvei. Reäli dzives notikumi aktivizejas tad, ja měs tos apzinămies un protam izmantot sava laba. Avenu lapu cilmes 3ünas, murumuru sviests, brokoju sëklu, mežrozīšu, avokado, rozmarina, vetivera un auzu ellas, gurkis, melnäs kimenes, naktssvece un baltais ing- arvien brivdomigäka un dabiskåka. Kā panākt věja vieglumu matos un kas tam nepieciešams,-par to müsu apskatā. Savukärt grima mäkslinieki tumšajai sezonai piedava izměginat tadas tendences, kas pieškirs košuma brižus ikdienal. Lietiskajam damam-par dzives un darba stilam atbilstošu aktuālo manikiru Neesam aizmirsuši ari par stipro dzimumu! Jauni skaistumkopšanas gadžeti virietim, super efektiva palidziba nogurušam acim un kä sakopt ådu pêc fiziskas slodzes- neaizmirstiet par sevi parüpěties! Un věl mês visi taču gatavojamies skaistajam apdavinašanas laikam. Protams, têma aktuäla vienmêr - ko dävinät, ejot ciemos. Ceram, ka müsu celvedis palidzes iepriecinat jebkuru gimenes loceklil! Praktiski, noderigi, un prieks visiem vers-tas visas ir sen pazistamas un parbauditas vertibas, ko arvien veiksmigäk un efektiväk izmanto skaistumkopšanas lidzeklu radišanā. Uzzinietvairäk, ko un ka šie universälie kareivji mums var palidzet Bet neaizmirstiet, ka rudens aiz loga nozimě ari to, ka bütiski japärskata kosmětika, ko lietojam, Tpaši runajot par sejas kopšanu. S Vasara ir darijusi savu, driz büs lieti, věji un sali, tätad laiks kerties pie iedarbigakas Skosmêtikas. Ko meklet rudens krêma etiketě, kä pareizi attit un mitrinät adu, kä Lai veiksmigs un iedvesmåm bagăts rosīgais rudens un ziemas periods! ith Dita Dricka, SIA Douglas Latvia valdes prickisēdëtäja ieverot bioritmus un sevi palutinat, kä veikt mitrinošu liftinga procedüru mäjäs, kä saglabat roku adas elastibu,-mums ir daudz ideju Turpinam lasitaju iecienito skaistuma dienasgrämatu. Taja šoreiz par to, ka veiksmigi izveleti matu kopšanas lidzekli var atvieglot dzivi un palidzet dažadás, pat it ka neatrisinämäs situåcijās. Laba zina ir arī ta, ka matu sakärtojumu mode kluvusi TAVS SKAISTUMA PARTNERIS Saulainu noskanojumu! Douglar Foto: Aiga Rédmane Stils un meikaps: Aija Ūdentina